มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
SSRU admin
2015-08-20 10:22:31

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่


วันที่ 18 สิงหาคม 2558 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำหนดจัดการฝึกซ้อมใหญ่ในวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2558 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 โดยหลังการฝึกซ้อมใหญ่ในช่วงเช้าแล้ว ในช่วงบ่ายเป็นการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าคณะครุศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษารุ่นน้อง และญาติพี่น้องของบัณฑิต ร่วมแสดงยินดีเป็นจำนวนมาก


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.hs.ssru.ac.th

ที่มา: ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา