3 ทีม น.ศ. วจก. ผ่านเข้ารอบ 17 ทีมสุดท้าย
SSRU admin
2015-11-19 11:08:09

3 ทีม น.ศ. วจก. ผ่านเข้ารอบ 17 ทีมสุดท้าย


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา