เชิญร่วมงาน "M-Science Sport's Day 2015"
SSRU admin
2015-11-19 10:12:02

เชิญร่วมงาน "M-Science Sport's Day 2015"ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัดงาน M-Science Sport's Day 2015 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา และห่างไกลสิ่งเสพติด และได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมภายในงาน อาทิ การประกวด Pop M-Science การแข่งขันกีฬาฟุตบอล แชร์บอล กีฬาพื้นบ้าน และการแข่งขันผู้นำเชียร์และกองเชียร์ จึงขอเชิญร่วมงานและร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันกีฬาทุกประเภท ในงาน "M-Science Sport's Day 2015" ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.00 - 18.00 น. ณ สนามกีฬาหน้าลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โทร. 02-160-1494

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา