น.ศ.วจก.คว้ารางวัลการประกวดสื่อรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น 59
SSRU admin
2016-09-19 10:27:10

น.ศ.วจก.คว้ารางวัลการประกวดสื่อรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น 59
เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกลุ่มทรู จัดพิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559 และพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดสื่อรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น ประเภทภาพยนตร์สั้น และภาพยนตร์โฆษณา ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

สำหรับผลการตัดสินการประกวดสื่อรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น ปรากฎว่า ผลงานภาพยนตร์โฆษณา "หลักสูตร" ของนักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์ ชั้นปีที่ 3 กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย นายภูวรินทร์ พรแสน, นายกัณฑ์คณิน ยุตะภักดิ์ และนายกมล กำเหนิดทอง ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมใบประกาศนีบัตรและทุนการศึกษา โดยมีอาจารย์พงศวีร์ สุภานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพยนตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและดูแลทีมนักศึกษาตลอดการประกวดดังกล่าว

การประกวดสื่อรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น ประเภทภาพยนตร์สั้น และภาพยนตร์โฆษณา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกลุ่มทรู ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มีนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้การประกวดดังกล่าวถือเป็นเวทีประลองฝีมือของนักศึกษาระดับประเทศที่มีคุณภาพ สำหรับปีนี้รางวัลภาพยนตร์โฆษณามีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 เรื่อง ซึ่งผ่านการคัดเลือกให้รับรางวัลเพียง 2 สถาบัน โดยผลงานของนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหนึ่งใน 2 สถาบันที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีในการแสดงศักยภาพและความสามารถของนักศึกษาจนได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอีกครั้งอย่างต่อเนื่อง


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.fms.ssru.ac.th

ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา