คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวงาน "สวนสุนันทาวิชาการ 2559 "
SSRU admin
2016-08-19 10:38:18

คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวงาน "สวนสุนันทาวิชาการ 2559 "
วานนี้ (18 สิงหาคม 2559) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวงาน "สวนสุนันทาวิชาการ 2559 " โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ พล.ท. ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอการแสดงชุดสวนสุนันทาลั่นทุ่ง เป็นกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และเปิดตัวมงกุฎเพชรประจำตำแหน่ง SSRU QUEEN 2016 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในงานสวนสุนันทาวิชาการ ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.fms.ssru.ac.th

ที่มา: กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา