คณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมงานเเถลงข่าว สวนสุนันทาวิชาการ 59 "วิชาการสัมผัสได้"
SSRU admin
2016-08-19 10:35:11

คณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมงานเเถลงข่าว สวนสุนันทาวิชาการ 59 "วิชาการสัมผัสได้"
วันนี้ (18 สิงหาคม 2559) อาจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เเละอาจารย์ ดร.ณัฐพล ใจจริง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ เเละนักศึกษา ร่วมงานเเถลงข่าว สวนสุนันทาวิชาการ 59 "วิชาการสัมผัสได้" ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงเเรมวังสวนสุนันทา พร้อมโชว์การเเสดง SSRU Chinese opera และโชว์การผสมเครื่องดื่มของนักศึกษา โดยมีรศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เเละพล.ท.ชัยพฤกษ์ อัยยะภาคย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานแถลงข่าว โดยงาน "สวนสุนันทาวิชาการ" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.hs.ssru.ac.th

ที่มา : ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา