สาขาวิชาศิลปะการละคร จับมือ Kent State University จัดกิจกรรม East Meet West : Stage Performance Thailand
SSRU admin
2016-01-19 09:53:13

สาขาวิชาศิลปะการละคร จับมือ Kent State University จัดกิจกรรม East Meet West : Stage Performance Thailand


(15 มกราคม 2559) สาขาวิชาศิลปะการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ Kent State University จากประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยใหม่และร่วมสมัยข้ามวัฒนธรรมตะวันออก-ตะวันตก ในงาน "East Meet West: Stage Performance in Thailand" ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ


สำหรับพิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย Associate Professor Jeffery Marc Rockland จาก Kent State University อาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ คณบดีคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ ดร.กุสุมา เทพรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการละคร อาจารย์ประจำคณะฯ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนนักศึกษาเข้าร่วมงาน


"ดิฉันมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาและเป็นที่น่ายินดีว่าสาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็งและกว้างขวาง การทำงานในรูปแบบพหุภาคีนับเป็นสิ่งจำเป็นในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะเป็นจุดเริ่มต้น และก้าวย่างเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่งต่อไปในอนาคต ทั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และของแวดวงวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ" รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง กล่าว


โดยชุดการแสดงวัฒนธรรมตะวันออกควบคุมการแสดงและนำแสดงโดย อาจารย์สรร ถวัลย์วงศ์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนักแสดงจากคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา และชุดการแสดงวัฒนธรรมตะวันตกควบคุมการแสดงโดย Associate Professor Jeffery Marc Rockland พร้อมทีมงานนักแสดงจาก School of Theatre and Dance, Kent State University นับเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการและการแสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาผู้รับชมการแสดง ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งเพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป

ที่มา : นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา