น.ศ.ศึกษาภาพยนตร์ฯ วจก.ออกซุ้มกิจกรรมงานวันเด็ก จังหวัดนครปฐม
SSRU admin
2016-01-19 09:39:07

น.ศ.ศึกษาภาพยนตร์ฯ วจก.ออกซุ้มกิจกรรมงานวันเด็ก จังหวัดนครปฐม


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ชมรมภาพยนตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์ออกซุ้มกิจกรรมงานวันเด็กร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ณ วัดญาญวิศกวัน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กิจกรรมประกอบด้วย การเล่นเกม การตอบคำถามชิงรางวัล การระบายสีภาพการ์ตูนและปูนปลาสเตอร์ สำหรับเด็กอนุบาล การบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยชมรมภาพยนตร์ได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดูแลของ อาจารย์พงศวีร์ สุภานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมภาพยนตร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันตลอดจนได้มีโอกาสทำกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วยเหลือสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.fms.ssru.ac.th

ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ :ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา