คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีและบันทึกภาพกับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
SSRU admin
2015-08-18 10:55:38

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีและบันทึกภาพกับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558ที่มา: นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา