สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
SSRU admin
2015-09-17 10:30:41

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมศศิพงศ์ประไพ สถาบันวิจัยและพัฒนา

โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พลัณณพัตถ์ ศิริวงศ์ มาเป็นวิทยากรอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน และการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเนื้อหาการอบรมได้เล่าถึงประวัติการก่อตั้งตั้งเริ่มแรกในปี พ.ศ. 2510 วิวัฒนาการการก้าวเข้าสู่อาเซียนบวกสาม อาเซียนบวกหก เป้าหมายสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้ง 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน และให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี พ.ศ. 2558 นี้อีกด้วย


ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้นำเสนอข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา