พร้อมหรือไม่...กับการเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 18 พ.ค.59 ร่วมฟังและแสดงความคิดเห็น
SSRU admin
2016-05-17 09:59:36

พร้อมหรือไม่...กับการเป็น มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 18 พ.ค.59 ร่วมฟังและแสดงความคิดเห็น

ที่มา: กองนโยบายและแผน
ผู้นำเสนอข่าว: กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี