ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดการขยะมูลฝอยสำหรับท้องถิ่น"
SSRU admin
2016-05-17 09:50:21

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"การจัดการขยะมูลฝอยสำหรับท้องถิ่น"

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://sci.ssru.ac.th

ข้อมูลประกอบ
1. รายละเอียดโครงการ
2. แบบตอบรับ

ที่มา : รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์