บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ กระทรวงวัฒธรรม จัดการอบรมและประกวด "มารยาทงามตามวิธีชาววัง ครั้งที่ 2"
SSRU admin
2016-05-17 09:38:53

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ กระทรวงวัฒธรรม จัดการอบรมและประกวด "มารยาทงามตามวิธีชาววัง ครั้งที่ 2"

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.grad.ssru.ac.th
ที่มา : วราพงษ์ : บัณฑิตวิทยาลัย