บัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดี กับคุณเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ว่าที่ ดร.คนใหม่ของ มรภ.สวนสุนันทา
SSRU admin
2015-07-16 13:44:59

บัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดี กับคุณเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ว่าที่ ดร.คนใหม่ของ มรภ.สวนสุนันทาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.grad.ssru.ac.th

ประเภทข่าว: แก้วเจ้าจอม
ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้นำเสนอข่าว: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา