อธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหาร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
SSRU admin
2016-06-16 09:38:48

อธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหาร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา