2 น.ศ. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดสุดยอดผลงาน INNOVATIVE CRAFT AWARD 2017
SSRU admin
2017-03-16 09:47:20

2 น.ศ. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดสุดยอดผลงาน INNOVATIVE CRAFT AWARD 20172 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในการประกวดสุดยอดผลงาน INNOVATIVE CRAFT AWARD 2017 ได้แก่ นายวรภัทร์ เมืองรวมญาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักออกแบบ ICA ระดับมืออาชีพ (ประชาชนทั่วไป) และนางสาวนิโลบล ศรีวิรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นักออกแบบ ICA : Young Designer Selection ระดับอุดมศึกษา ซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมดจะได้รับเงินสนับสนุนและผลิตผลงานจริง ตามหัวข้อที่ได้รับ เพื่อนำมาแสดงในงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2559 SACICT FAIR "International Innovative Craft Fair"

หัวข้อการประกวด คือ "Communi-Craft" หรือ ชุมชนบันดาลใจ เป็นผลงานการออกแบบที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้สืบสานต่อกันมาแต่ดั้งเดิมในอดีต เปิดมุมมองใหม่ เติมเต็มส่วนที่ขาดหาย ด้วยทักษะงานออกแบบที่ผสานเข้ากับงานชุมชน ให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ที่ช่างฝีมือ และช่างในชุมชนมีอยู่ ลักษณะผลงานต้องอยู่ในพื้นที่ประมาณ 2x2x3เมตร (กxยxส) โดยผลงานจะมีจำนวน 1 ชิ้น หรือ มากกว่า 1 ชิ้น (Collection) โดยมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันเพื่อจัดวางเป็นกลุ่มก็ได้

การตัดสินรอบสุดท้ายจะจัดขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2560 และแสดงผลงานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 Innovative Craft Award 2017 ในงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 2559 SACICT FAIR "International Innovative Craft Fair" ในวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2560 ณ Hall : 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา