คณบดีคณะเทคโนฯ ร่วมต้อนรับ H.E. Ms. Robina P. Marks เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย
SSRU admin
2015-10-15 09:47:12

คณบดีคณะเทคโนฯ ร่วมต้อนรับ H.E. Ms. Robina P. Marks เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย


วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมต้อนรับ H.E. Ms. Robina P. Marks เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย ณ ตำหนักสายสุทธานภดล โดยมี นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน และในเวลา 10.00 น. ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Long Walk to Freedom" โดย H.E. Ms. Robina P. Marks ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31


ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้นำเสนอข่าว : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา