เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ ครั้งที่ 13
SSRU admin
2015-10-15 09:41:39

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ ครั้งที่ 13


7 ตุลาคม 2558 อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี อาจารย์อารีรัตน์ ใจประดับ และอาจารย์ปานแพร บุณยพุกกณะ อาจารย์สาขาวิชาการการสร้างภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Shnit international Shortfilm ครั้งที่ 13 จัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์ลิโด้ ซึ่งเป็นเทศกาลหนังสั้นที่รวบรวมหนังสั้นที่ดีที่สุดจากทุกมุมโลก โดยได้รับเกียรติจากนายอีโว ซีเบอร์ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประเทศไทย มาเป็นประธานเปิดงาน และดำเนินงานโดยอาจารย์ชิณญ์ ตั้งฐานธนา ผู้กำกับภาพยนตร์สั้นชาวไทยเรื่อง "The Sweatshop" ได้รับรางวัลชนะเลิศในเทศกาลภาพยนตร์ Shnit international Shortfilm ในสาขาภาพยนตร์สั้นไม่เกิน 20 นาที ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปแล้วในระหว่างวันที่ 3- 7 ตุลาคม 2555 ซึ่งถือว่าเป็นคนไทยที่ทำให้ประเทศไทยติด 1 ใน 8 เมืองที่ได้จัดเทศกาลนี้

ที่มา : พรรณพัชร์ เกษประยูร

ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา