สาขาวิชาศิลปะการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญรับชมศิลปนิพนธ์ละครเวที 2558 SSRU THEATRE THESIS PROJECTS 2015
SSRU admin
2015-09-15 11:36:42

สาขาวิชาศิลปะการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญรับชมศิลปนิพนธ์ละครเวที 2558 SSRU THEATRE THESIS PROJECTS 2015 ระหว่างวันที่ 2 ต.ค. - 8 พ.ย. 58 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มร.สส.เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.far.ssru.ac.th

ที่มา : นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา