สาขา Tourism Management วิทยาลัยนานาชาติ ได้ไปศึกษาดูงาน การให้บริการ Mass Transit
SSRU admin
2016-07-15 09:41:24

สาขา Tourism Management วิทยาลัยนานาชาติ ได้ไปศึกษาดูงาน การให้บริการ Mass Transit

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2559 วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม นำโดยอาจารย์สิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยาอาจารย์ประจำสาขา Tourism Management (การจัดการท่องเที่ยว) ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ การควบคุมการเดินรถ และการซ่อมบำรุง บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพฯ (Bangkok Expressway and Metro) ให้กับนักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 3 (TM 57) ในการศึกษาดูงานนี้ ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ณ สถานที่จริง ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้รายละเอียดต่าง ๆ อีกด้วย


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.ssruic.ssru.ac.th

ที่มา : วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา