ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตรกรรม
SSRU admin
2015-07-15 11:25:57

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตรกรรม


ที่มา นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา