บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพประชุม เครือข่ายวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 11 สถาบัน 21 วารสาร
SSRU admin
2015-07-15 10:18:10

บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพประชุม เครือข่ายวารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 11 สถาบัน 21 วารสาร


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.grad.ssru.ac.th

ประเภทข่าว: แก้วเจ้าจอม
ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้นำเสนอข่าว: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา