สำนักวิทยบริการฯจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ จัดสอบ ICT ให้กับบุคลากร ของมหาวิทยาลัย
SSRU admin
2016-03-15 10:01:47

สำนักวิทยบริการฯจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ จัดสอบ ICT ให้กับบุคลากร ของมหาวิทยาลัย


ที่มา ธนชาติ นาที : ประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา