ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป แข่งขันตอบคำถาม "แฟนพันธุ์แท้สวนสุนันทา" (The Fan of SSRU) ชิงเงินรางวัล
SSRU admin
2016-03-15 09:46:25

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป แข่งขันตอบคำถาม "แฟนพันธุ์แท้สวนสุนันทา" (The Fan of SSRU) ชิงเงินรางวัล


เข้าร่วมโครงการสัปดาห์หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา ครั้งที่ ๓
การแข่งขันรายการตอบคำถาม "แฟนพันธุ์แท้สวนสุนันทา" (The Fan of SSRU)
วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ชิงทุนการศึกษา
-รางวัลชนะเลิศ ๑๐,๐๐๐ บาท
-รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ๗,๐๐๐ บาท
-รองชนะเลิศอันดับสอง ๕,๐๐๐ บาท

สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร. ๐๒๑๖๐๑๒๔๖, ๐๒๑๖๐๑๑๕๓ Facebook : www.facebook.com/ssru.library E-mail : libraryssru@gmail.com
ทั้งนี้ ร่วมชมนิทรรศการ รายการสารคดี และหอจดหมายเหตุสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.library.ssru.ac.th
ที่มา : ศูนย์วิทยบริการ
ผู้นำเสนอข่าว : ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ