"สลักจิต" ถ่ายทำอลังการ ณ ตำหนักสายสุทธานภดล
SSRU admin
2015-09-14 15:13:09

"สลักจิต" ถ่ายทำอลังการ ณ ตำหนักสายสุทธานภดลเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

1. https://www.facebook.com/aco.ssru

ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรม
ที่มา : สาลินี บุญสมเคราะห์
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา