คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
SSRU admin
2016-07-14 10:01:16

คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับบริษัทนิววัน แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด และบริษัท บริดจ์ไนน์ จำกัด ขอเชิญผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ทั้งชายและหญิง เข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ "12 สิงหา มหาราชินี ลูกพระนางสดุดีถวายพระพร 2559" วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 สมัครฟรี! สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดพร้อมใบสมัครได้ที่ www.fms.ssru.ac.th


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.fms.ssru.ac.th

ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ: งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา