ก้าวหน้าอีกครั้ง สมาคมฟุตบอล มอบทุนเกือบ 3 ล้านบาท สร้างนักบริหารฟุตบอลอาชีพ ร่วมกับ มรภ.สวนสุนันทา
SSRU admin
2015-07-13 14:44:31

ก้าวหน้าอีกครั้ง สมาคมฟุตบอล มอบทุนเกือบ 3 ล้านบาท สร้างนักบริหารฟุตบอลอาชีพ ร่วมกับ มรภ.สวนสุนันทา

ประเภทข่าว: แก้วเจ้าจอม
ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย