คณะมนุษยศาสตร์ฯเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา เฟ้นหาดาวเดือนประจำคณะฯ
SSRU admin
2015-10-13 09:43:55

คณะมนุษยศาสตร์ฯเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา เฟ้นหาดาวเดือนประจำคณะฯ


วันที่ 11 ตุลาคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการประกวดนักศึกษาต้นแบบ(ดาวเดือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ประจำปี 2558 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมีอาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธาน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจและกล้าแสดงความสามารถในทางที่ถูกต้อง เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษา และเป็นการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์และสร้างความสามัคคีร่วมกัน
โดยมีนักศึกษาตัวแทนจาก 16 สาขาวิชา จำนวน 32 คนเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ตัดสิน 5 ท่านประกอบด้วย


1.คุณยุทธพงศ์ บุญเต็ม (อ.ตอย)
-Accound Director บริษัทพรีเซนเทีย จำกัด(ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า)
-ครูสอนวิชาศิลปะการแสดง (มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันเอกชน)
-ผู้กำกับ นักเขียนบท นักแสดงละครเวที
2.คุณอภิวัฒน์ ศรีโกมล(คุณอ้วน)
- Stylish & Costume Disigner ให้กับงานแมกกาซีน โฆษณาภาพนิ่ง งานอีเวนท์ และงานแฟชั่นโชว์ชั้นนำของประเทศไทย
3.นางสาวศุภัสรา พละศักดิ์ (คุณออม)
-เลขานุการคุณโบ๊ต วิบูลย์นันท์ กรรมการบริษัท สปีดแชนแนล จำกัด (สถานีโทรทัศน์ยานยนต์ 24 ชั่วโมงแห่งแรกของเมืองไทยทางช่องทรู 691
-ผู้พิจารณาคัดเลือก นางแบบ นายแบบ (พริตตี้งานพรีเซนต์ต่างๆ)
4.คุณไพรัตน์ เทพณรงณ์ (ครูติ่ง)
-ห้องเสื้อเวียงนางงาม
5.คุณหัฎฐนันทร์ มะลิแย้ม (หมออาร์ต)
-ผู้บริหารสถาบันความงาม เกรท บาย อาร์ต
ซึ่งผลการประกวดมีนักศึกษาได้รับตำแหน่งนักศึกษาต้นแบบ ได้แก่


นักศึกษาชายต้นแบบ 5 คน
1.นายวันเฉลิม ใจสุข (นักศึกษาต้นแบบ) สาขาวิชาภาษาไทย
2.นายศิลาศิล โฉมศรี (นักศึกษาต้นแบบและรางวัล Mr.The Best Costume) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
3.นายสุรศักดิ์ เพ็ชรภูเขียว (นักศึกษาต้นแบบและรางวัล Congeniality) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4.นายภานุวัฒน์ เกื้อกูล (นักศึกษาต้นแบบและรางวัล Grace By Art) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
5.นายพุฒิพงษ์ จันทร์สว่าง (นักศึกษาต้นแบบ) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

นักศึกษาหญิงต้นแบบ 5 คน
1.นางสาวศศธร ปิยะโรจนนานุกูล (นักศึกษาต้นแบบ) สาขาวิชาภาษาไทย
2.นางสาวสุนิสา ป่าสวนสัก (นักศึกษาต้นแบบ) สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
3.นางสาวพุทธธิดา เสียงเสนาะ (นักศึกษาต้นแบบ) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
4.นางสาวธิดารัตน์ คงเดชา (นักศึกษาต้นแบบ และรางวัลแต่งกายงาม) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
5.นางสาววิลาวัลย์ พุทธะอัง (นักศึกษาต้นแบบและรางวัล Miss The Best Costume) สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม

**โดยนักศึกษาทั้ง 10 คน จะเป็นตัวแทนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าประกวดกิจกรรมแก้วรวมช่อ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯจะจัดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคมนี้


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.hs.ssru.ac.th

ที่มา : ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา