สำนักวิทยบริการฯได้รับรางวัล Particition Award และ Good Practice ในกิจกรรม KM
SSRU admin
2015-09-11 16:44:57

สำนักวิทยบริการฯได้รับรางวัล Particition Award และ Good Practice ในกิจกรรม KMที่มา : ธนชาติ นาที : ประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา