คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558
SSRU admin
2015-08-11 11:03:14

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558


วันนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 มีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีเป็นประธานในการกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.hs.ssru.ac.th
ที่มา : ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์