สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย ส่งผลงานวิชาการเพื่อเข้าร่วมนำเสนอ
SSRU admin
2016-07-11 10:00:50

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัย ส่งผลงานวิชาการเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4

และงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2

“การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน”

ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยเปิดรับ Full paper ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกรัก 080-572-2715 หรือที่ http://www.runirac.bru.ac.th/index.php/th/


ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้นำเสนอข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา