ประมวลภาพ สอบโควต้า ประเภทความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ 2559
SSRU admin
2016-01-11 09:56:45

ประมวลภาพ สอบโควต้า ประเภทความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ 2559(7 มกราคม 2559) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดสอบปฏิบัติ (เฉพาะทาง) และสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 ผู้สมัครระบบโควต้า ประเภทความสามารถทางวิชาการและความสามารถพิเศษ โดยในรอบโควต้านี้มีจำนวนผู้เข้าสอบน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา แต่ทางคณะฯ คาดการณ์ว่าในวันสอบรอบ "รับตรง" ครั้งที่ 1 น่าจะมีผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมากเนื่องจากผู้สมัครส่วนใหญ่เลือกวิธีและชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครประเภทรับตรงมากกว่า

ที่มา : นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา