นศ.วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ คว้า 2 เหรียญทอง พร้อมถ้วยพระราชทาน
SSRU admin
2016-10-10 15:04:13

นศ.วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ คว้า 2 เหรียญทอง พร้อมถ้วยพระราชทาน
ที่มา : ณภัทร ช่างเพ็ง
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา