น.ศ.สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการแข่งขันในงาน Thailand''''s 21st International Culinary Cup (TICC 2015)
SSRU admin
2015-09-10 09:33:01

น.ศ.สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมการแข่งขันในงาน Thailand''''s 21st International Culinary Cup (TICC 2015)


นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ ในงาน Thailand''''s 21st International Culinary Cup (TICC 2015) ณ ไบเทคบางนา ซึ่งรายการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

1. วันที่ 3 กันยายน 2558 แข่งขันทำอาหารไทยสมัยใหม่ "Modern Thai Cuisine Cooking Contest." ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ นายอนุสรณ์ ถนอมนา นายธรรมนาท หวานเสร็จ และ นายกมุท สวนสมจิตร
2. วันที่ 5 กันยายน 2558 แข่งขันทำอาหารแบบตะวันตกพบตะวันออก "East Meet West Free Style Cooking." ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ได้แก่ นายอนุสรณ์ ถนอมนา นายธรรมนาท หวานเสร็จ และ นายอดิสร เดชกัลยา


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://sci.ssru.ac.th

ที่มา : สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา