อาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มร.สส. เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในหัวข้อ "วัฒนธรรมในชีวิต : ชีวิตในวัฒนธรรม"
SSRU admin
2015-08-10 10:33:41

อาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มร.สส. เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในหัวข้อ "วัฒนธรรมในชีวิต : ชีวิตในวัฒนธรรม"


(5 สิงหาคม 2558) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เชิญ อาจารย์วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มร.สส. เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในหัวข้อ "วัฒนธรรมในชีวิต : ชีวิตในวัฒนธรรม" ซึ่งดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณอานันท์ กาญจนพันธุ์ ในงานการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรมครั้งที่ 5 วัฒนธรรมในชีวิต ชีวิตในวัฒนธรรม" ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.far.ssru.ac.th
ที่มา นายพิทยาธร บุญวรรณ์