บ.เวิร์คพอยท์เลือก สวนสุนันทา สร้างชื่อถ่ายละคร "หน้ากากนางเอก"
SSRU admin
2015-10-09 10:34:20

บ.เวิร์คพอยท์เลือก สวนสุนันทา สร้างชื่อถ่ายละคร "หน้ากากนางเอก"ที่มา : สาลินี บุญสมเคราะห์
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา