ขอเชิญชมการประกวด"ดาวเดือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" 2558
SSRU admin
2015-10-09 10:17:54

ขอเชิญชมการประกวด"ดาวเดือนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" 2558เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.hs.ssru.ac.th

>>รายละเอียดกำหนดการ

ที่มา : ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา