ศูนย์IT จัดอบรมการใช้งาน Google Apps for Education ให้แก่นักวิชาการคอมพิวเตอร์
SSRU admin
2015-07-09 12:04:41

ศูนย์IT จัดอบรมการใช้งาน Google Apps for Education ให้แก่นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ที่มา: ธนชาติ นาที : ประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา