ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "Long Walk to Freedom" โดย H.E. Ms.Robina P. Marks เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้
SSRU admin
2015-10-08 14:06:13

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "Long Walk to Freedom" โดย H.E. Ms.Robina P. Marks เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้


ที่มา : งานวิเทศสัมพันธ์
ผู้นำเสนอข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง