ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดป่าโมกวรวิหาร
SSRU admin
2015-09-08 10:10:48

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดป่าโมกวรวิหารเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://www.culture.ssru.ac.th

ที่มา : สาลินี บุญสมเคราะห์
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา