สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมเตรียมความพร้อมกับบริษัท เอไอเอส
SSRU admin
2015-07-08 10:10:55

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมเตรียมความพร้อมกับบริษัท เอไอเอส

ที่มา ธนชาติ นาที : ประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้นำเสนอข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา