ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ให้สัมภาษณ์ในรายการที่นี่มีคำตอบ ออกอากาศทางช่องโฮมเคเบิล จังหวัดอุดร
SSRU admin
2016-06-08 10:07:14

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ให้สัมภาษณ์ในรายการที่นี่มีคำตอบ ออกอากาศทางช่องโฮมเคเบิล จังหวัดอุดร


ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษษจังหวัดอุดรธานี
ผู้นำเสนอข่าว : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา