คณะมนุษย์ศาสตร์ฯร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินี
SSRU admin
2015-08-07 16:40:00

คณะมนุษย์ศาสตร์ฯร่วมใจเทิดไท้องค์ราชินี


วันนี้ ที่ลานกิจกรรมอาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยกองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ “มนุษยศาสตร์ฯรวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี” โดยมีท่านคณบดี ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา เป็นประธาน และนำกล่าวถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ที่จะมาถึงในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นี้ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมถวายพระพรในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากกิจกรรมถวายพระพรแล้วยังมีการมอบรางวัล สำหรับนักศึกษา ที่ส่งภาพถ่ายวันแม่เข้าประกวด ในหัวข้อ “ด้วยรักจากใจลูก” อีกด้วย


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.hs.ssru.ac.th

ที่มา: ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา