ผศ.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ให้ความรู้เรื่องน้ำพริกในวังสวนสุนันทาในงาน Health Cuisine & Beauty Fastival ครั้งที่ 14
SSRU admin
2015-07-07 10:11:59

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้รับเกียรติจาก บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องน้ำพริกในวังสวนสุนันทาในงาน Health Cuisine & Beauty Fastival ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ ๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้รับเกียรติจาก บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องน้ำพริกในวังสวนสุนันทาในงาน Health Cuisine & Beauty Fastival ครั้งที่ 14 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของน้ำพริกที่เกิดขึ้นในรอบรั้ววังสวนสุนันทา รวมถึงอาหารตำหรับชาววัง อาทิเช่น ข้าวฤษีปากชาม วุ้นเส้นทอดกินกับเนื้อเค็ม ไข่เค็ม น้ำพริกทรงโปรดที่มาจากผลไม้ต่างๆ น้ำพริกมะขามเปียก และน้ำพริกลูกหนำเลี๊ยบ น้ำพริกลูกหนามแดงดอก ซึ่งถือได้ว่าเป็นพระเอกของงานนี้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้นำมาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองลิ้มรส ซึ่งถือว่าเป็นน้ำพริกสูตรที่เป็นต้นตำหรับที่เสมือนเสริฟมาจากครัวต้นห้องกันเลยทีเดียว ซึ่งท้ายการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้มีการแจกหนังสือรวมสูตรน้ำพริกชาววังให้กับผู้เข้าร่วมงานที่ร่วมตอบคำถามซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก โดย หนังสือรวมสูตรน้ำพริกชาววังนี้ ได้มาจากโครงการบริการวิชาการอาหารวังสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้นำเสนอข่าว:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา