ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เผยเคล็ดลับ "บุคลิกภาพที่ดี ได้งาน ได้ใจ ได้อะไรมากกว่าที่คิด"
SSRU admin
2017-04-07 10:24:54

ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี  เผยเคล็ดลับ "บุคลิกภาพที่ดี ได้งาน ได้ใจ ได้อะไรมากกว่าที่คิด"เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560    นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภาคสมทบ รุ่น 07  คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบรรยายพิเศษ  "บุคลิกภาพที่ดี ได้งาน ได้ใจ ได้อะไรมากกว่าที่ติด"  โดยมีอาจารย์สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วยอาจารย์อโนชา โรจนพานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชารวี บุตรบำรุง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์กนกวรรณ  แก้วประเสริฐ หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  คณาจารย์ประจำคณะ เข้าร่วมงาน  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การจัดโครงการบรรยายพิเศษในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี  ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ  และผู้เข้าแข่งขัน รายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง ฉายา หน้ากากมังกร ทาง ช่องเวิร์คพ้อยท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้นกว่า 200 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย  โดยอาจารย์อรรณพ ปานพวง  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  

ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี  เผยถึงประสบการณ์ในชีวิต และให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆ พร้อมให้ข้อคิดส่งท้ายในการบรรยายครั้งนี้ว่า "เมื่อจะลงมือทำสิ่งใดก็ตาม ขอให้มีความมั่นใจ  ตั้งใจ และทำสิ่งนั้นให้เต็มที่  ตอบโจทย์ใจตัวเองให้ได้   ความสำเร็จจะเกิดขึ้น"  

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา