ศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงาน ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 56 และ 57 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
SSRU admin
2016-04-07 10:57:08

สุขสันต์ สุดหรรษา วิทยาการจัดการ สวนสุนันทา จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559เมื่อวันที่ (5 เมษายน 2559 ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ภายใต้ชื่อ "ลูกพระนางร่วมใจ สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2559" โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงาน ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 56 และ 57 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป ปล่อยนก,ปล่อยปลา,สรงน้ำพระพุทธรูป, รดน้ำขอพรจากท่านอธิการบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ และผู้แทนชุมชน, การประกวดเทพีสงกรานต์ และเทพีจำแลง ประจำปี 2559 และกิจกรรมตามซุ้มต่างๆ ภายในงาน ประกอบด้วย ซุ้มกิจกรรมสอยดาว ซุ้มกิจกรรมปากระป๋อง และซุ้มกิจกรรมสาวน้อยตกน้ำ ฯลฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงามแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย ควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีสืบไป ประเพณีสงกรานต์จึงเป็นประเพณีที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน

"การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจหนึ่งของ คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่สำคัญ มีคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นวันที่บุคลากรได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรอาจารย์และบุคลากรอาวุโส อันเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย และในวาระวันขึ้นปีใหม่ไทยนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้พวกเราชาววิทยาการจัดการทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขสันต์หรรษาตลอดปีใหม่ไทย นำพาคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัยเจริญรุ่งเรืองต่อไป" คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าว

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

1. www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา