น.ศ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือก 2 ใน 6 Motor Show Ambassador 2017
SSRU admin
2017-03-07 09:36:43

น.ศ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือก 2 ใน 6 Motor Show Ambassador 2017นางสาวพุทธิดา อินนุพัฒน์ หรือ "น้องบีม" และนางสาวคณัสนันท์ ทองอยู่  หรือ "น้องเน็นเน่" นักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง (การละคร) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น Motor Show Ambassador 2017 เพื่อเป็นตัวแทนและประชาสัมพันธ์งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 38 งานแสดงเทคโนโลยีแห่งนวัตกรรมยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่จัดขึ้นโดย บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นักศึกษาที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถ ความสวยสดใส และมีบุคลิกภาพที่ดี ที่ชนะการประกวด AMBASSADOR CONTEST 2017 และได้รับหน้าที่ให้เป็น Motor Show Ambassador 2017 นั้น มีทั้งหมด 6 คน ซึ่งมาจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ โดย 2 ใน 6 เป็นนักศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัลสำหรับตำแหน่ง Motor Show Ambassador 2017 ที่จะได้รับก็คือ เงินประจำตำแหน่งในการปฎิบัติหน้าที่ Motor Show Ambassador 2017 และเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยรวมมูลค่า 125,000 บาท โดยเงินสนับสนุนที่ทางสถาบันการศึกษาของผู้ได้รับตำแหน่งจะได้รับแห่งละ 50,000 บาท

งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 38 จะจัดขึ้นในวันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพคเมืองทองธานี

ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าว จาก www.bangkokmotorshowgroup.com

ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา