เปิดรับบทความตีพิมพ์ลงใน "วารสารสุนันทามนุษย์กับสังคม"
SSRU admin
2015-08-06 14:08:52

เปิดรับบทความตีพิมพ์ลงใน "วารสารสุนันทามนุษย์กับสังคม"เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.hs.ssru.ac.th
ที่มา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา