ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการ"การฝึกอบรมการเขียนบทความทางการท่องเที่ยวสำหรับนักวิจัยฝึกหัด"
SSRU admin
2015-08-06 13:51:24

ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการ"การฝึกอบรมการเขียนบทความทางการท่องเที่ยวสำหรับนักวิจัยฝึกหัด"เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.hs.ssru.ac.th

ที่มา: ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา