กองนโยบายและแผน จัดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
SSRU admin
2015-08-06 10:27:49

กองนโยบายและแผน จัดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะกองนโยบายและแผน จัดการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ศาตราจารย์นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร และคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย สำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกทักษะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ การอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพเป็นจำนวนมาก ทางกองนโยบายและแผนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

1. https://www.facebook.com/plan.ssru/media_set?set=a.513746932112315.1073741866.100004310372850&type=3&pnref=story

ที่มา: กองนโยบายและแผน
ผู้นำเสนอข่าว: กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี